JavaScript is not enabled.

वर्ष २०१९
वृत्तपत्र कात्रणे प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
राज्यस्तरीय कामगार नाट्य महोत्सव पारितोषिक वितरण सोहळा ३० मार्च २०१९
महाराष्ट्र कामगार मंडळाची राज्यस्तरीय कामगार केसरी व कुमार केसरी कुस्ती स्पर्धा २६ फेब्रुवारी २०१९
महाराष्ट्र कामगार मंडळाची राज्यस्तरीय लोकनृत्य स्पर्धा २३ जानेवारी २०१९
वर्ष २०१८
वृत्तपत्र कात्रणे प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
राज्यस्तरीय समरगीत स्पर्धा सुराज्य वृत्त २ सप्टेंबर २०१८
राज्यस्तरीय समरगीत स्पर्धा दिव्य मराठी वृत्त २ सप्टेंबर २०१८
राज्यस्तरीय समरगीत स्पर्धा लोकमत वृत्त १ सप्टेंबर २०१८
राज्यस्तरीय भजन प्रशिक्षण शिबीर २०१८-१९ २६ ऑगस्ट २०१८
स्पर्धा परीक्षा लोकसत्ता वृत्त १५ जुलै २०१८
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा वर्धापन दिन वृत्त ७ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा पुढारी वृत्त ५ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा लोकसत्ता वृत्त ४ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा सामना वृत्त ४ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा लोकसत्ता वृत्त ४ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा पुण्य नगरी वृत्त १ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा लोकमत वृत्त १ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा वार्ताहर वृत्त १ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा प्रहार वृत्त १ जुलै २०१८
स्पर्धा परीक्षा महाराष्ट्र टाइम्स वृत्त १ जुलै २०१८
दशावतारी नाट्य पारितोषिक प्रहार वृत्त १३ मे २०१८
दशावतारी नाट्य पारितोषिक लोकमत वृत्त १२ मे २०१८
राज्यस्तरीय कामगार व कुमार केसरी वृत्त २३ ते २७ फेब्रुवारी २०१८
राज्यस्तरीय औद्योगिक व व्यावसायिक कामगार कबड्डी स्पर्धा व महिलांची खुली कबड्डी स्पर्धा वृत्त ५ ते ७ फेब्रुवारी २०१८
Go Top